Portal o symulacjach na szkolenia team building i biznesowe

Nazywam się Alicja Trybowicz i spełniam się jako coach rozwojowy w firmie edukacyjnej Training Projects. Wcześniej byłam zastępcą dyrektora jednostki pomocniczej w uznanym zakładzie przemysłowym. Z tego też powodu prowadzę głównie kursy z tematyki zarządzania i symulacje integracyjne dla branż przemysłowych.

Pomagam również w obszarze modeli motywacyjnych i motywowania finansowego.

Od pięciu lat także poświęcam sporo czasu wymyślaniu i produkcji gier team building i motywacyjno – inspiracyjnych oraz symulacji szkoleniowych. Ten portal poświęcona jest opracowanym przeze mnie symulacjom.

Prowadziłam szkolenia dla:

 • Nexteer Automotive Poland sp. z o.o. ,
 • Alumetal SA GK ,
 • Tauron Ciepło sp. z o.o.,
 • Pfeifer & Langen Marketing sp. z o.o.,
 • Agroas sp. z o.o. sp.k. ,
 • Ekoland sp. z o.o. ,
 • Takeda Pharma sp. z o.o. ,
 • Makita sp. z o.o.,
 • Grupa Kapitałowa Immobile SA GK,
 • Mercor SA GK ,
 • Olkop sp. z o.o.,
 • Mobase Electronics Poland sp. z o.o.,
 • Składy Vox sp. z o.o. sp.k.,
 • Polski Gaz SA

Realizowałam spotkania rozwojowe w programach unijnych:

 • Autodesk Inventor Professional 2018PL / 2018+ / Fusion 360,
 • Biblioteki polskie we współczesnym Londynie,
 • Emigracyjny księgozbiór Lidii i Adama Ciołkoszów w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie,
 • Inżynieria i technologie produkcji. Wydanie zmienione i poszerzone,
 • Łódzki ośrodek geografii społeczno-ekonomicznej (1945-2015),
 • Modelowanie matematyczne rozprzestrzeniania się w atmosferze gazów cięższych od powietrza z uwzględnieniem przeszkód terenowych,
 • Odnowienie doktoratów Profesorów Jacka Staszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego i Wojciecha Wrzesińskiego,
 • Poeci na tułaczce: w kręgu autorów Oficyny Nicejskiej Samuela Tyszkiewicza 1940-1947,
 • Rysunek techniczny w mechanice i budowie maszyn,
 • Usterki w pracach budowlanych i wykończeniowych,
 • Wybrane metody cyfrowego przetwarzania sygnałów z przykładami programów w Matlabie,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji,
 • „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum im. M.Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem,
 • Mam las – wiem co robić!,
 • Słońce w Tobie – szansa dla młodych mieszkańców Piotrowic Wielkich.,
 • „Edukacja permanentna szansą na lepsze życie,
 • „Języki obce kluczem do sukcesu – edukacja językowa mieszkańców Ornontowic,
 • Kompozycje kwiatowe, to nie pasja – to aktywizacja lokalnego środowiska na rzecz działalności twórczej,
 • „Zainwestuj w siebie,
 • Wirtualna społeczność szkolna Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lipiu ,
 • Zmieniamy swój świat przez naukę – oddolna inicjatywa edukacyjna w Gminie Marklowice,
 • Centrum Kształcenia w Rzeniszowie oknem na świat dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy w wieku 50+,

Zachęcam też do korespondencji.